سايير حركتلر

21 آزر 1324، آزربایجان میللی حکومتی نین قورولوش گونون آغیرلاییریق

بزرگداشت 21 آذر 1324 روز برپایی حکومت ملی آذربایجان در شهر گوتنبرگ - سوئد