سايير حركتلر

در محکومیت جنایت تروریستی جمهوری اسلامی در کمپ اشرف در عراق

بار دیگر دست جنایتکار جمهوری اسلامی به خون مخالفین خود آغشته شد. نام جمهوری اسلامی همواره در سی و اندی سال گذشته با وحشت، ترور و جنایت عجین بوده است. اینک جنایت فجیع دیگر و با وسعتی وسیعتر توسط عمال این رژیم در عراق بوقوع پیوسته است.

 

 اتحاد ملي دموكراتيك آذربايجان جنوبي (بيرليك)٬ نفس کشتن و ترور توسط جمهوری اسلامی را تحت هر عنوانی عملی جنایتکارانه برای از میان برداشتن مخالفین سیاسی خود میداند و آنرا در ضدیت با عزت نفس و در تناقض با احترام به حیات انسان بحساب می آورد.

 از این رو اتحاد ملی- دمکراتیک آذربایجان جنوبی (بیرلیک) جنایت تروریستی جمهوری اسلامی در کمپ اشرف و کشتن اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را، جدا از موافقت و یا مخالفت ما با اهداف و برنامه تشکیلاتی آنها، بشدت محکوم میکند و دولت عراق و سازمان ملل را در جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی مسئول میداند.

 

 اتحاد ملي دموكراتيك آذربايجان جنوبي (بيرليك)